Inschrijfformulier voor lidmaatschap OWF

Vul onderstaand formulier in, deze wordt automatisch per mail verzonden bij klikken op de knop "verzenden".

Naam en voornaam
Voorletters:
Roepnaam:
Geslacht Man Vrouw
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Geboortedatum:
IBAN nummer:
E-mail adres:
   
U bent WA verzekerd bij: (verplicht)
Polisnummer:
   
Was U reeds eerder lid van een rijvereniging? Ja Nee
Zo ja, welke en blijft u daar lid? Ja Nee
Persoonsnummer:
   
Wilt U een startkaart voor de Federatiewedstrijden? Ja Nee
   
Naam
Datum aanvang lidmaatschap:
Wilt U proeflessen nemen voor aanvang van het lidmaatschap? Ja Nee
(4 proeflessen voor € 15,-. Dit wordt verrekend als u besluit lid te worden) Na afloop van de proeflessen wordt u gebeld of u lid wilt worden.
Naar welke les gaat uw voorkeur uit? Menles op maandagavond
Startkaartlid Dressuurles paarden op
Baklid Dressuurles pony's op woensdagmiddag
  Springles op vrijdagavond
   
Wilt U een sleutel van de manege à € 50,-- borg? Ja Nee
U ontvangt dit terug bij beëindiging van uw lidmaatschap, als u de sleutel inlevert.
   
Is uw paard/pony ingeënt tegen influenza/tetanus? Zo ja, geef de datum van de laatste inenting. Ja, datum: Nee
Bij OWF is het verplicht uw paard(en)/ pony(‘s) te enten tegen influenza en tetanus. U wordt pas toegelaten tot de lessen als blijkt dat dit in orde is. (Bewijs meebrengen naar eerste les)
Is uw paard/pony gechipt? Ja Nee
Is er een paardenpaspoort? Ja Nee (Per 2007 verplicht voor iedereen)
   
 

Zou u na het verzenden van dit formulier een e-mail kunnen sturen naar owf-venhuizen@outlook.com en een cc naar owfleden-venhuizen@outlook.com met daarin de volgende twee bijlagen:

1) kopie voorblad paardenpaspoort
2) de enting pagina van de afgelopen 3 jaar

Alvast bedankt.

 
Agradi.nl Webshop

SponsorKliks,